New

Latest update: January 2018

Tijdschrift voor Psychiatrie: Het 'Engelse model' in de ggz - a fairy tale?

Stagering bij verslaving: Rutten, R.J.T., Broekman, T., van den Brink, W., & Schippers, G.M. (2017). Differentiating Treatment-Seeking Substance-Use Disordered Patients: Support for a Staging Model. SUCHT, 63(5), 289-296

Overzicht van kritisch nieuws over het zorgclustermodel

Nieuwe Bêta-prikkel over zorgclustermodel gebaseerd op het "Engelse model":
T.G. Broekman en G.M. Schippers (2017).Vernieuwing van de productstructuur in de GGZ:een kritische analyse (Bêta-prikkel nr. 6).

Bêta-prikkels 1 tm 5 (1987-1991) beschikbaar op de site