Bureau Bêta Home page

De reeks Bêta–prikkel is in de jaren 80 en 90 uitgegeven en in 2017 beschikbaar gesteld als pdf-uitgave op de website van bureau bêta. In 2017 hebben wij ook een nieuwe prikkel aan de reeks toegevoegd.

Beta-prikkel nr.6 gaat over het zogenaamde zorgclustermodel. In deze publicatie wordt een kritische analyse gemaakt van de vernieuwing van de productstructuur in de GGZ volgens het 'Engelse model'.