New

Latest site update: December 2018

Voorspelling van de zorgconsumptie. Rutten, R.J.T., Broekman, T.G., & Schippers, G.M. (2018). Voorspelling van de zorgconsumptie in de verslavingszorg; met MATE intake-instrument beter dan met DSM-scores, maar onvoldoende als basis voor bekostiging. Tijdschrift voor psychiatrie, 61, onlinepublicatie.

Overzicht van kritisch nieuws over het zorgclustermodel

Grote verschillen in cijfers over de ggz. Vektis heeft de cijfers over 2016 compleet en voorlopige cijfers over 2017. NZA heeft nog geen nieuwe marktscan. KPMG corrigeert in stilte cijfers in de Monitor generalistische basis GGZ

Bêta-prikkel 7: Dick Bijl over psychofarmaca en wetenschappelijk onderzoek met psychofarmaca

Stoornis in het gebruik van tabak: ook behandeling in de ggz?

Tijdschrift voor Psychiatrie: Reactie op ‘Het zorgclustermodel als basis voor de doorontwikkeling van de dbc-ggz’

Intensive prolonged exposure therapy for chronic PTSD patients: Lotte Hendriks, Rianne de Kleine, Theo Broekman, Gert-Jan Hendriks & Agnes van Minnen (2018) European Journal of Psychotraumatology, 9:1, 1425574

Tijdschrift voor Psychiatrie: Het 'Engelse model' in de ggz - a fairy tale?

Stagering bij verslaving: Rutten, R.J.T., Broekman, T., van den Brink, W., & Schippers, G.M. (2017). Differentiating Treatment-Seeking Substance-Use Disordered Patients: Support for a Staging Model. SUCHT, 63(5), 289-296

Newsletters archive