Zorgclustermodel en zorgprestatiemodel: kritisch nieuws

Begin 2017 maakten wij een kritische analyse van de vernieuwing van de productstructuur in de GGZ volgens het 'Engelse model', inmiddels bekend als het zorgclustermodel. Deze analyse is in maart 2017 verschenen als Bêta-prikkel nr.6 en in bewerkte vorm in november 2017 in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Op deze pagina houden wij nieuwe ontwikkelingen bij. De verwijzingen zijn naar relevante publicaties, blogs of linkedin posts.

Share:
2020
November

19 november 2020 Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Staatssecretaris Blokhuis ontraadt motie ingediend door kamerlid van den Berg en anderen om het zorgprestatiemodel niet in te voren zolang zorgvraagtypering nog niet is vastgesteld. "Ze hebben het zorgclustermodel zeg maar niet helemaal in de prullenbak gegooid, zelfs grotendeels in stand gehouden, maar ze hebben daar nog een variant op gemaakt waar draagvlak voor is, maar dat is nog niet ingevuld." Volgens Van den Berg gaat het om wat straks op de factuur wordt gezet en dat moet geregeld zijn. Niet tevreden met een leeg paard van Troje dus.

Augustus

NZa heeft het helemaal nog niet opgegeven, zorgprestatiemodel is een Trojaans paard voor het zorgclustermodel

De NZa heeft een notitie geschreven (14 juli 2020) met als titel Eindresultaten pilot zorgclustermodel. In dit onderzoeksverslag geeft de NZa ook maar meteen haar positieve duiding over het gebruik van het zorgclustermodel voor zorgvraagtypering. Dat doet de NZa  omdat  "binnen het programma Zorgprestatiemodel de partijen niet tot een gedragen duiding van de resultaten van de pilot met het zorgclustermodel gekomen."

2019
Mei Zorgprestatiemodel. NZa geeft het nog niet helemaal op, maar het lijkt duidelijk: zorgprestaties en geen zorgclustermodel
2018
September Voorstel van VWS voor pragmatische aanpak risicoverevening GGZ maakt nieuw GGZ bekostigingsmodel (zorgclustermodel/Engels model) overbodig.
Juli Horizontaal toezicht in de GGZ. Dit is een veel betere en passende manier om onder andere administratieve lasten te beperken, eerder inzicht in de zorguitgaven te verkrijgen en snellere verrekening van het eigen risico te bewerkstelligen, dan invoering van het zorgclustermodel waarbij zorginhoud dienstig gemaakt wordt aan beheersmatige doelen. Horizontaal toezicht pakt beheersmatige aspecten aan met beheersmatig instrumentarium.
Februari Broekman, T.G. & Schippers, G.M. (2018). Reactie op ‘Het zorgclustermodel als basis voor de doorontwikkeling van de dbc-ggz’. Tijdschrift voor psychiatrie, 60(2), 136-137.
2017
December Pieter Dingemanse Column van Pieter Dingemanse op NVGzP site: Het zorgclustermodel als financiering in de GGZ, de oplossing of het nieuwe probleem?
" Met verwondering en veel vragen kijk ik als professional naar dit project."
November Broekman, T.G. & Schippers, G.M. (2017). Het 'Engelse model' in de ggz - a fairy tale? Tijdschrift voor psychiatrie, 59(11), 702-709.
Oktober Vanwege gebrek aan vrijwillige deelname verplicht de NZA ggz-aanbieders tot deelname proef 'Engels model'
Extern personeel gevraagd voor invullen zorgclustertool vanuit dossiers
September Zorginstituut Nederland legt uit dat 1 of 2 vragen genoeg zijn voor het vastellen van de zwaarte van het zorgcluster......
De nieuwe kleren van de keizer: Zorginstituut Nederland ontmantelt zorgclustermodel
Commissie Transparantie en Tijdigheid. De commissie adviseert om niet deze zorgclusters als basis te hanteren voor de declaraties, omdat dit geen dagprestaties betreft
Augustus Dreiging met dwang door NZa bij pilots nieuw bekostigingsmodel GGZ en privacy-probleem
Maart Broekman, T.G. & Schippers, G.M. (2017). Vernieuwing van de productstructuur in de GGZ: een kritische analyse (Bêta-prikkel nr. 6).

Bureau Bêta Home page